Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων

DSpace/Manakin Repository

Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων

Show full item record


Title: Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων;
Formulating a personal ontology for use by a semantic file browser
Author: Περικλέους, Γεώργιος; Perikleous, Georgios
Abstract: Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η υλοποίηση μιας εφαρμογής, η οποία συλλέγει μεταδεδομένα από αρχεία ενός προσωπικού υπολογιστή και δημιουργεί μια προσωπική οντολογία με σκοπό τη χρήση της σε οντολογικό διαχειριστή αρχείων ή σε άλλες εφαρμογές που προϋποθέτουν την ύπαρξή της. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας υλοποιήθηκε μία εφαρμογή η οποία διατρέχει ένα μέρος της δομής του συστήματος αρχείων που ορίζει ο χρήστης και συλλέγει ένα σύνολο μεταδεδομένων από τα αρχεία και τα εντάσσει σε μία οντολογία, η οποία αποθηκεύεται με τη μορφή OWL. Η μορφή OWL είναι μία ευρέως διαδεδομένη αναπαράσταση οντολογιών και έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου και του Protégé (λογισμικό επεξεργασίας οντολογιών). Στα πλαίσια του οντολογικού διαχειριστή αρχείων, εκμεταλλευόμαστε τις πληροφορίες της οντολογίας με στόχο τη σημασιολογική πλοήγηση και αναζήτηση των πληροφοριών που περιέχονται στη δομή του συστήματος αρχείων του χρήστη.The goal of this dissertation was the development of an application that collects metadata from files in a personal computer and creates a personal ontology, which can be used as underpinning for an ontology-based file manager or for other applications that require its presence. More specifically, within the context of this dissertation, an application was implemented which traverses a part of the filesystem structure that the user defines and collects a set of the metadata from the files. These metadata are then incorporated in an ontology, which is saved in an OWL format. The OWL format is a well-known representation for ontologies, which can be readily used in various applications, including Protégé (ontology editing software). Regarding the ontology-based file manager, the information within the ontology can be exploited for semantic navigation, as well as for searching for information included in the portion of the filesystem designated by the user.
URI: http://dspace.dit.uop.gr:8080/123456789/23
Date: 2013-09-09

Files in this item

Files Size Format View Description
fsCrawler2onto.pdf 775.0Kb PDF View/Open Κείμενο διπλωματικής εργασίας

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account